Vi äger är en förening för gelikar. Vi är alla i en situation som anhöriga till personer med psykisk och/eller social ohälsa.

Att vara anhörig innebär inte samma sak för alla. Ibland är anhörig-skapet avlägset och andra gånger intimt. Inte sällan leder anhörig-situationen till att vi själva insjuknar, som personer eller som “samhälle”. Men bland anhöriga finns också många oerhört friska personer. Det är vanligt att människor växer i sitt anhörigskap, både som människa och i “professionella” färdigheter.

Att ta vara på potentialen och förmågan hos anhöriga är grundläggande för ett konstruktivt och gott samhälle. Det handlar om att stimulera människor när vi “bryr oss”. Närhet och gemenskap är grunden,  och det förutsätter nytänkande liksom en mycket grundläggande och mänsklig form av kunskap.

Att möta andra som är i samma situation, utbyta erfarenheter och stödja eller utmana varandra, är centralt för att orka finnas kvar, och ta sig vidare. Därför behövs Vi äger.