Den psykiska ohälsan är ett växande problem och innebär ett stort lidande både bland de som insjuknar men också hos de närstående.  Dessutom är den samhällsekonomiskt mycket dyr.

Till skillnad från när t ex infektionssjukdomar breder ut sig så finns det inget samband mellan ohälsa och omfattningen på den utbyggda sjukvården. Självklart behövs ändå sjukvård men för att vända trenden måste vi också genomföra andra insatser.  Förutom att söka nya behandlings- och vårdformer behöver vi undersöka olika former av socialt stöd och, framför allt förebyggande insatser. Det finns anledning att titta på hela vårt samhällsbygge och hur välfärdens “infrastruktur” bättre skulle kunna främja hälsa.

Vi äger har tagit fram ett förslag på stödstruktur i närmiljön som ska kunna bli ett (bland flera förstås) vägar för att bättre möta de komplexa behov som den psykiska ohälsan är uttryck för.

Hör gärna av dig om du är intresserad.

vi_äger_logo_150115_200mm