Home

Vi äger är en riksorganisation och en ideell förening för psykisk och social hälsa som vill främja anhörigas roll.

”Den som äger problemet äger också lösningen”.

Anhöriga är vi som är familjemedlemmar, vänner, arbets- och studiekamrater och/eller medborgare i samhället.

 

Stadgar för Vi äger_151210

 

Vi äger föddes i Umeå, Västerbotten och är sedan 2015 en riksorganisation med säte i Södertälje, Stockholms län.

vi_äger_logo_150115_200mm