Alla inlägg av admin

Vi äger i media: Västerbottens-kuriren

Föreningen uttrycker kritik mot den sociala barn- och ungdomsvården bland annat för  att socialsekreterarnas makt är extremt stor i enskilda ärenden, trots att det saknas professionell och vetenskapligt grundad kunskap om vad som hjälper utsatta barn. De två första pdf-filerna beskriver ett enskilt fall (som vi såklart inte vet mer om än vad som framgår i artikeln). I den tredje pdf-filen uttalar sig ordförande för Vi äger, Anna Rosenhall och därtill kommenterar ordförande i Umeå kommuns Individ- och Familjenämnd.

VK160516_Pappan

VK160516_Pappansid2

VK160517_Viäger

Vi äger är inbjuden till dialog med den nationella samordnaren

för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve.

Fokus för dialogen är barn och ungas perspektiv och äger rum på Fredsgatan i Stockholm den 21 april.

Inbjudna är: Anhörigas riksförbund, Barnens rätt i samhället, Ersta Barnrättsbyrå, Föreningen Maskrosbarn, Handikappförbunden, Maskrosföräldrar, Myndigheten för delaktighet, Rädda barnen, Röda korset, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Samhällets styvbarn, Stulen barndom, Vi äger

Se inbjudan och handingar:

150319 Inbjudan till dialog med fokus på barn- och unga

Uppdraget Nationell samordnare sociala barn- och ungdomsvården

Plan för genomförandet