Home2

Vi äger är en riksorganisation och en ideell förening för psykisk och social hälsa som vill främja anhörigas roll. ”Den som äger problemet äger också lösningen”. Anhöriga är vi som är familjemedlemmar, vänner, arbets- och studiekamrater och/eller medborgare i samhället.

Välkommen!